Mat på Dyrsku’n

Matlyst Dyrsku’n er ein kunnskapsformidlar innan landbruk og mat, med mål om å auke kunnskap og bevisstgjering rundt mat hos våre gjester.