Demonstrasjon av handverksteknikkar på Dyrsku'n

Husflidsutstillinga på Dyrsku’n

Saman med Norges Husflidslag og Vest-Telemark Museum arrangerer vi landets største tevling i husflid, handverk og design. Arbeida frå tevlinga blir til i utstilling i Hall B under Dyrsku’n.

Husflidsutstillinga Dyrsku’n

Husflid, handverk og design er ein av våre viktige bærebjelkar, og sidan 1962 har vi arrangert tevlingar med fokus på kvalitet og tradisjonelt handverk. Denne tradisjonen skal vi ta vare på, samtidig som målet er å stimulere til nyskaping og rekruttering.

Arbeida frå tevlinga vert synt fram på Husflidsutstillinga under marknadsdagane på Dyrsku’n. Utstillinga er spennande og dagsaktuell, og syner det enorme spekteret som finst innan husflid, handverk og design i Noreg. I tillegg til arbeid frå tevlinga inneheld utstillinga:

 • Elev- og studentutstilling med flotte arbeid frå elevar ved Seljord Ungdomsskule og frå studentar ved USN, campus Notodden og Rauland.
 • Gjesteutstillarane våre er spesielt inviterte handverkarar som er med på å syne fram handverka sine på ein god måte.
 • Demonstrasjon av ulike handverksteknikkar.
Når ingen lenger kan med kløyving som tema. Treskjærerverkstedet AS.

«Når ingen lenger kan», med kløyving som tema i 2023. Treskjærerverkstedet AS.

Du kan laste ned årets brosjyre her:

Husflidutstillinga 2024 (pdf)

Vil du delta i tevlinga?

Tevlinga er open både for profesjonelle handverkarar og for dei som har handverk som hobby. For elevar, studentar, lærlingar og kursdeltakarar er det oppretta eigne klasser, og desse gruppene er spesielt velkomne til å delta.

Gode grunnar til å melde seg på tevlinga:

 • Marknadsføring og synleggjering for eit stort og interessert publikum
 • Moglegheit for å knytte viktige kontaktar
 • Verdifull erfaring med å stille ut og ha kontakt med publikum
 • Moglegheit til å bruke Dyrsku’n som sals-arena
 • Ekstern, objektiv og fagleg tilbakemelding
 • Heve kvaliteten på arbeidet ved hjelp av tilbakemeldingar
 • Premie og diplom for 1. plass med moglegheit til å vinne spesielle prisar
 • Verdifull post på CV’n
 • Sette fokus på husflid, handverk og design
 • Oppretthalde og utvikle tradisjon
Frå utstilling i hall B, Ung husflid.

Frå utstilling i hall B, Ung husflid.