Husflidstevlinga på Dyrsku'n er Noregs største tevling i husflid, handverk og design

Husflidsutstillinga på Dyrsku’n

Saman med Norges Husflidslag og Vest-Telemark Museum arrangerer vi kvart år landets største tevling i husflid, handverk og design. Målet er å stimulere dei ulike fagmiljøa og å bidra til kompetanse-heving, kunnskapsformidling og auka rekruttering.

I 2016 feira Dyrsku’n 150 år, og kvart år får vi besøk av over 90.000 gjester og over 800 utstillarar. Husflid, handverk og design er ein av våre viktige bærebjelkar, og sidan 1963 har vi arrangert tevlingar med fokus på kvalitet og tradisjonelt handverk.

Denne tradisjonen skal vi ta vare på, samtidig som målet er å stimulere til nyskaping og rekruttering.

Korleis foregår tevlinga?

Tevlinga vert arrangert om lag tre veker før marknadsdagane, og handverkarar og designarar frå heile landet kan melde seg på i ynskja kategori og klasse, uavhengig av om dei er amatørar eller profesjonelle. Vi har og eigne klasser for dei som er i ein studie- eller læresituasjon.

Med Vest-Telemark Museum og Norges Husflidslag som fagleg ansvarleg vert dei innsende arbeida vurdert av fagjuryar beståande av dommarar med solid bakgrunn i det fagfeltet dei dømmer i. Arbeida konkurrerer ikkje mot kvarandre, men vert vurdert opp mot ulike kriterier som er tilpassa aktuell kategori og klasse.

I ei klasse kan det difor bli delt ut fleire prisar av same grad. Det vert og lagt vekt på å gje gode skriftlege tilbakemeldingar til deltakarane, med begrunnelsar for den bedømminga som er gjort. Dette kan vere med på å auke ferdighetar og kompetanse, og at deltakaren hevar kvaliteten på arbeidet sitt.

Vil du delta? Påmeldingsskjema og rettleiing til Husflidstevlinga 2022 finn du her. 

Ulike prisar

Forutan fyrste-, andre- eller tredje-premie, kan deltakarane òg vinne ein av dei spesielle prisane våre:

  • Nyskapingsprisen frå Norges Husflidslag – diplom og ein gåvesjekk på kr. 5000,-
  • Stimuleringsprisen frå Dyrsku’n – diplom og ein gåvesjekk på kr. 5000,-
  • Diplom for godt handverk blir dela ut av Norges Husflidslag

Alle prisane er eit heiders- og kvalitetsstempel, og blir gjeve til inspirasjon for vidare arbeid. 

Påmeldings- og innleveringsfrist er fredag 12. august 2022. 
Arbeid og skjema sendast eller leverast til Dyrsku’n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3840 Seljord.
Husflidstevlinga på Dyrsku'n er Noregs største tevling i husflid, handverk og design

Husflidsutstillinga Dyrsku’n

Arbeida frå tevlinga vert synt fram på Husflidsutstillinga under marknadsdagane på Dyrsku’n. Utstillinga er spennande og dagsaktuell, og syner det enorme spekteret som finst innan husflid, handverk og design i Noreg. I tillegg til arbeid frå tevlinga inneheld utstillinga:

  • Særutstillinga 2022, med tittelen «SLAGKRAFT – smiing i 2022». Utstillarar er smedane Steven Carpenter og Johannes Grøstad Barstad med sitt flotte kopieringsarbeid av ei stavkyrkjedør, etter sigende frå Botndalen i Mo, Tokke.  Smedane Terje Granås med sine velkjende kvalitetsreiskap, Ola Svensson med spanande skulpturelle verk og reiskap og Simen Roheim Iversen med spisskompetanse innan smidde munnharpar.
  • Elev- og studentutstilling med flotte arbeid frå elevar ved Seljord Ungdomsskule og frå studentar ved USN, campus Notodden og Rauland.
  • Gjesteutstillarane våre er spesielt inviterte handverkarar som er med på å syne fram handverka sine på ein god måte.
  • Demonstrasjon av handverksteknikkar

Pris- og premieutdeling 
Sundag 11. september 2022 er det pris- og premieutdeling med møteplass for deltakarar og handverkarar kl. 14.00 i Tett På-arenaen. Publikum er hjarteleg velkomne til å sjå på utdelinga, som startar kl. 15.00.

Med dette ynskjer vi deg vel møtt til Dyrsku’n, enten det er som gjest, utstillar eller deltakar!

Dyrskuplassen i Seljord - oversiktsbilde
Korleis finne fram?

Sjå arenaoversikten for Dyrsku'n