Premieliste

Premieliste for Husflid, handverk og design på Dyrsku´n. Produkta kan du sjå utstilt i Hall B under arrangementet.

21.08.2023
Husflidkatalogen side 1 2024

Husflid, handverk og design Dyrsku´n 2023. Det er innlevera 147 produkt til årest konkurranse. 123 arbeid er premiert og av disse har 37 fått 1. premie.

Det er totalt 23 produkt på keramikk, 48 kniv, 9 på smiing, 4 på sylv, 30 tekstil og 33 i trekategorien.

Takk til alle som har sendt inn produkt og takk til domarar som gjer ein viktig jobb. Produkta kan du sjå utstilt i Hall B under Dyrsku’n 8.- 10. september.

Sjå premieliste