For gjester

Kor finner eg kart over Dyrskuplassen?

Med heile 170 mål kan det vere ein utfordring å orientere seg på Dyrskuplassen.

Bli kjent med dei ulike områda på Dyrskuplassen før du kjem til Dyrsku’n her!

Kontakt oss

Dyrsku'n Arrangement AS
For utstillarar