Spørsmål og svar

Billett og opningstid

VÅRE OPNINGSTIDER

Fredag kl. 09.00-20.00

Laurdag kl. 09.00-20.00

Sundag kl. 09.00-17.00

 

Kjøp billett til folkefesten på Dyrsku’n her.

Åpne på egen side

Dyrsku’n i Seljord er landets største landbruks- og matmesse.

På Dyrskuplassen vil det vera mange fagtema som kan leggast inn i undervisning og som prosjektarbeid for skuleklasser. Vi nemner; husdyr, landbruk, anleggsmaskiner, lokalmat, husflid, handverk, kultur, reiseliv, folkeliv og handel.

Vi vil spesielt tilrå skulane å besøke:

Sterke Nils-tunet, der ein kan oppleve gardsdrift og handverk på gamalt vis.

Husdyrhallen med presentasjon av moderne og framtidsretta norsk landbruk.

Fjoset med utstilling av ku, geit og kjøttfe.

Husflidshallen med blant anna Noregs største premierte husflidstevling.

Matlyst Dyrsku’n – matkvartalet – utstillarar og demonstrasjonar av norske produkt av lokalmat.

Møt-Landbruket teltet – foredrags og debatt arena.

 

Vi kan også etter avtale ordne med orientering og omvising på enkelte arenaer, dersom det er eit ynskje.

Åpne på egen side

Dyrsku’n er ein spennande og fargerik marknad å besøke, med interesser for ein kvar smak

Vi ordnar gjerne ein guida tur på Dyrskuplassen med ei kort orientering om historia bak Dyrsku’n.

Guida turar vil bli lagt til sundagen.

Kontakt oss på post@dyrskun.no for å booke omvising.

Åpne på egen side

Har du behov for følge eller assistanse på aktivitetar, kan du ta med deg ein person til Dyrsku’n.

Du kjøper ordinær billett, anten på nett eller i porten, og viser fram ledsager-beviset. Då kjem følget ditt gratis inn.

Gå til Ticketmaster og sikre deg billett til årets folkefest

Åpne på egen side

Dagsbillett 

Vaksen frå 16 år kr. 260,- (nett) / kr. 280,- (ved port)

Barn 6-15 år kr. 80,-

Barn 0-5 år gratis – men må registrere gratisbillett

 

3-dagars billett 

Vaksen frå 16 år kr. 625,-

Barn kr. 200,-

Barn 0-5 år gratis – men må registrere gratisbillett

 

Har Dyrsku’n honnør-rabatt?

Vi har ikkje honnør-rabatt på inngansbillettar dersom man har honnørkort.

 

Gruppebillettar

Kjem du med ei gruppe på over 20 betalande personar?

Send e-post til post@dyrskun.no for å få billettar med grupperabatt.

Gruppeprisar 

Vaksen kr. 195,-

Barn 6-15 år kr. 55,-

Åpne på egen side

Kontakt oss

Dyrsku'n Arrangement AS
For utstillarar