Trådlaust nett

Ute på Dyrskuplassen er det tilgang på trådlaust breiband frå RadioLink Telemark AS.

Søk etter nettet «dyrskun» på utstyret ditt.

Så fort du har kobla deg opp internett og prøvar å gå til ei nettside, vil du kome til påloggingssida.

Klikk på linken der for å kjøpe tilgang.

Du kan også kjøpe tilgang før du kjem til Dyrskuplassen, tida du har kjøpt blir rekna frå fyrste gong du loggar deg på.

Ved spørsmål, ta kontakt med RadioLink på telefon 35 19 60 00 eller post@rlink.no