Opprydning av standplassen din på Dyrsku'n

Opprydding av stand

Mange gjer mykje ut av standen sin under Dyrsku’n, og det er akkurat slik vi ynskjer det.

Hugs at du pliktar å rydde standområdet ditt innan ei veke etter at Dyrsku’n er over.

Alt frå området skal fjernast, det blir blant anna nytta dukar med bark og flis, og vi har mykje arbeid med å fjerne dette etter arrangementet.

Utstillar plikter å fylgje søppelsortering, spør oss gjerne om du ikkje finn ut av kvar dei enkelte returpunkta ligg.

Dersom Dyrsku’n har arbeid med opprydding på dykkar stand, vil dette bli fakturera i etterkant av jobben med medgåtte timar.