Dyrsku'n er ein stor og synleg arena for anleggsbransjen.

Pris for standleige

Her finn du prisar på standleige for utstillarar på Dyrsku’n 2022

Ei obligatorisk påmeldingsavgift pr. stand, uansett storleik, kostar kr. 950,- + mva. Det blir sendt ut faktura på beløpet når påmelding er registrert. Denne er å rekne som eit administrasjonsgebyr som ikkje vil bli refundert ved evt. avbestilling eller avlysning.

Siste frist for avbestilling av tildelt standplass er 15. juni. Avbestilling etter denne datoen vil ikkje få refusjon av innbetalt standleige.

HUGS SØKNADSFRIST 1. FEBRUAR 2022!

 

PRISAR FOR STANDPLASS PÅ DYRSKU’N 2022

Prisane er med atterhald om små justeringar.

Standtype Storleik Pris eks.mva
Ordinær utestand pr. frontmeter kr. 950,-
Utestand Brukt & antikk (J-felt) pr. frontmeter kr. 450,-
Landbruk/Anlegg: 50-100 m2 pr. m2 (min. 50 m2) kr. 121,-
Landbruk/Anlegg: 101-250 m2 pr. m2 kr. 116,-
Landbruk/Anlegg: over 250 m2 pr. m2 kr. 108,-
Innestand Ridehallen pr. m2 kr. 720
Innestand Hall A (husflid & handverk) pr. modul (ca. 7-8 m2) kr. 5500,-
Hjørneavgift kr. 2500,-
Matlyst Dyrsku’n: Innestand Lokalmat-telt pr. modul (ca. 8-9 m2) kr. 5500,-
Matlyst Dyrsku’n: Serveringsmat Provisjon av brutto omsetnad 16%
Ekstra Enhet Pris eks.mva
Ekstra ID-band (3 dagar) pr. stk kr. 256,-
Dagskort utstillar pr. stk kr. 116,-
Køyrekort (Varelevering utanfor opningstid inne på Dyrskuplassen) pr. stk kr. 116,-
Parkeringskort (eigne plassar for utstillarar) pr. stk kr. 112,-
Kundekort 1 dag pr. stk kr. 116,-
Ekstra straum (utover 1,6 kw) pr. stk kr. 800,-  (gjeld bestilling før 1. september)