Dyrsku'n 9.-11. september 2022

Klikk her for å kjøpe billetter

Søppelsortering på Dyrsku'n

Søppel

Dyrsku’n ynskjer å bidra til å halde Noreg reint og til å betre miljøet med avfallssortering. Vi vil gjerne ha med utstillarane på samme laget.

Det produserast svært mykje avfall i samban med Dyrsku’n og mykje av dette er ein ressurs som kan nyttast opp att. Vi ber dykk om å hjelpe oss å sortere det du har av avfall og bruke nokre ekstra minutt på å halde plassen din rein.

Vi sorterar i desse kategoriane: 

  • Papp/kartong
  • Plast/folie
  • Bioavfall/Emballert matavfall
  • Trevikre
  • Glass/metall
  • Restavfall

Alle vil få utdela avfallssekkar for plast og restavfall ved ankomst. Resterande avfall som t.d. papp må du sjølv flatpakke og frakte til næraste papp-oppsamlingsplass. For dei av dykk som har mykje pallar/anna trevirke eller stål/jern, er det fint om du tek kontakt med oss slik at vi kan vise til oppsamlingsplass. Slikt type avfall skal ikkje i restavfallscontaineren. Conatinerar og andre oppsamlingsbehalderar skal vere synleg merka med dei forskjellige fraksjonene.

Søppelbilen køyrer tømmerunde:

  • Fredag morgon
  • Laurdag morgon og kveld

Søppelbilen tek med seg restavfallssekkar som er sett synleg ut til vegen. Vi hentar og sekkar med plast som er satt fram til vegen. Søppel og brennbart avfall skal ikkje oppbevarast inne på standen. Ved avreise sundag kveld skal standen ryddast og avfallet sorterast på samme måte som over.