Husflidstevlinga på Dyrsku'n er Noregs største tevling i husflid, handverk og design

Hall A

I Hall A finn du husflidshandverkarar som sel ulike produkt produsert i ulike materialer og teknikkar.

I Hall A finn du husflidshandverkarar som sel ulike produkt produsert i ulike materialer og teknikkar. Alle har produkta sine som næringsveg, og høg kvalitet er kriteriet for å få lov å delta som utstillar i hallen.

Her finn du oversikt over årets utstillarar