Dyrsku'n - frå Husdyrhallen

Møt Landbruket

Under paraplyen Møt landbruket skal både innvigde og uinnvigde få betre kjennskap til landbruket gjennom debattar, faglege foredrag, informasjon og demonstrasjonar.

Den landbruksfaglege satsinga skjer på to ulike arenaer:

Husdyrhallen og Møt Landbruket-teltet.

 

Husdyrhallen

I tillegg til utearealet, har vi eit inneareal i 2. etasje på Husdyrhallen som nyttast av lag og organisasjonar som er knytt til landbruket. Her kan du møte til dømes Bondelaget, samvirkeorganisasjonar, bygdeungdomslag og forsikringsselskap.

I 1. etasje finn du dei vanlegaste husdyra i Noreg utstilt, saman med representantar frå ulike organisasjonar og bedrifter.

 

Møt landbruket foredragstelt

Teltet finn du midt mellom Husdyrhallen og inngangen til Fjoset.
Sjå årets foredrag og debattar i Møt landbruket-teltet på våre programsider.