Ridehallen (Hall D)

I Ridehallen vil du finne ei variert og innhaldsrik hyttemesse

Ridehallen er vår største messehall innandørs og heile 40 utstillarar fyller hallen med hytterelaterta produkt.

Gjennom generasjonar har hytteutbygginga bidratt til at norske handverkstradisjonar er blitt vidareført, og hyttelivet har også sine røter djupt festa i norsk kultur.

Dyrsku’n inngjekk eit samarbeid med Hyttemessen AS i 2023 og vil med det bringe eit nytt konsept til Dyrsku’n; vår eiga hyttemesse i Ridehallen.

 

Bli betre kjent med utstillarane på Dyrsku’n.