Skogstanden

Skogstanden er under Dyrsku’n ei fantastisk ramme for gode samtaler og aktivitetar for store og små.

På Skogtunet kan du sjå – og smake – korleis den norske skognæringa vil bidra til å redde regnskogen. I tillegg finn du eit spenn av aktivitetar for store og små.

Plankehytter og hogstmaskiner

Her kan barna byggje plankehytter eller bli sertifisera som «Skogens brannvoktere». Ungane treng berre å lære seg tre enkle skogbrannreglar, så får dei ein raud caps og eit diplom som viser at dei er «Skogens brannvoktere».

Viktig for miljøet

Skogbruket er ein viktig bidragsytar klima-messig. Ikkje berre bind det opp store mengder CO2, men det kan også medverke til å gjere landbruket og laksenæringa i Noreg mindre avhengig av import.

 

Alle dagar

  • Servering av bålkaffi
  • Plankehyttebygging (for barn i alle aldrar)
  • Prøvesitjing av hogstmaskin (for dei minste)
  • Prøvekøyring av hogstmaskinsimulator (for dei litt større)
  • Barnevennleg natur- og skogquiz med premiar frå AT Skog
  • Motorsagoppvisning ved Søve vidaregåande skule
  • Informasjon om utdanning ved Velg Skog, Universitetet i Sørøst-Norge og Nome vidaregåande skule, avdeling Søve

Samarbeidspartnarar

AT Skog
Skogselskapet
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Landbruksavdelinga
Foods of Norway
Norgesplanter AS
Skogens Brannvoktere
Universitetet i Sørøst-Norge, avd. Bø
Skogbrand Forsikringsselskap
Velg Skog
Nome Vgs, avd. Søve