Frå auksjonen av kjøttfe på Dyrsku'n

Kjøttfe og TYR

Kjøttfe på Dyrsku’n finn du på standen til TYR, som er mellom Husdyrhallen og Sterke Nils-tunet.

På TYR sin stand kan du oppleve ulike kjøttferasar som finst i Noreg. I tillegg til dyr så treffer du engasjerte storfekjøttprodusentar på standen.

På standen vil det i løpet av helga vere både utstilling og auksjon av ulike rasar. Dommar på utstillinga vil vere den verdskjende storfedommaren PJ Budler frå Texas. Det vil også bli dyretemming av kjøttfe både laurdag og sundag. Her blir det liv!

Storfekjøttproduksjon er diskutert både i forhold til klimautslepp og kosthald. Berre 3% av Noreg har dyrkbart areal, og 67% av dette arealet er ikkje egna til anna enn dyrking av gras. Det vil seie at det ikkje kan brukast til dyrking av verken korn eller grønsaker. Beitedyr, som storfe, sau og geit, er derfor vesentlege for å gjere om gras til protein som kan nyttast av menneske. Beitedyr som storfe, sau og geit bidreg til auka norsk sjølvforsyning, levande kulturlandskap, spreidd busetjing, og eit landbruk over heile landet. Norsk storfekjøttproduksjon er berekraftig.

Kom innom standen for ein prat om norsk storfekjøttproduksjon.

Bli betre kjent med TYR her.