Dyrsku'n er eit eldorado for barn med mange aktivitetar, dyr og kurs.

Barnas Bondegard

Frå fjøs til fat – ei innføring for dei minste. På Dyrsku’n kan barna besøke Barnas Bondegard og lære meir om landbruket og kor maten vår kjem frå.

Arenaen er plassera midt i smørauget ved informasjonen

Bli kjend med dyra

På Barnas Bondegård kan barna komme tett på høner, kaniner og andre husdyr. Dei minste dyra kan dei få kjæle og stelle med. Det er Nome vgs, avd. Søve som er til stades på arenaen. Her kan du òg treffe Norges Kaninhopperes Landsforbund som viser hinderhopp med kaniner.