Dyrsku'n 9.-11. september 2022

Klikk her for å kjøpe billetter

FAQ for utstillarar på Dyrsku'n

FAQ for utstillar

Her finn du som utstillar svar på dei mest stilte spørsmåla vi får kring Dyrsku’n.

Når er dato for Dyrsku’n 2022?

 • Dyrsku’n blir arrangera 09.-11. september 2022

Vi ynskjer å behalde søknaden/standplassen til neste år, treng vi å gjere noko? 

 • Nei. Dersom vi ikkje høyrer frå dykk innan 1. august 2021, vil vi overføre søknaden/standplassen dykkar automatisk til neste år. Dette gjeld både om dykk er tildela standplass eller står på venteliste for 2021.
 • Dersom det er endringar med kontaktperson, adresse o.l. er det fint om de gjev oss beskjed om dette på utstillar@dyrskun.no
 • Dersom dykk vil overføre søknaden dykkar til Dyrsku’n 2022, er det reglar for Dyrsku’n 2022 som gjeld.

Vi ynskjer ikkje å behalde søknaden/standplassen til 2022, kva gjer vi?

 • Dersom de ikkje ynskjer å behalde søknaden/standplassen til neste år, må de sende oss ei skriftleg melding om dette. Denne sendast til utstillar@dyrskun.no innan 15.juni 2022.

Får vi att påmeldingsavgifta vi har betalt for 2021(2020)?

 • Nei, påmeldingsavgifta er eit administrasjonsgebyr som ikkje blir tilbakebetalt. Dette gjeld òg dersom søknaden blir trukke.
 • For dei som ynskjer å overføre søknaden sin til neste år, vil vi vidareføre innbetalt påmeldingsavgift til å gjelde for 2022. Dykk får altså ikkje ei ny påmeldingsavgift om søknaden vidareførast til neste år.

Må vi betale ny påmeldingsavgift for 2022?

 • Nei, for alle som har betalt påmeldingsavgift for 2021(2020), må det ikkje betalast ny påmeldingsavgift for 2022. Dette gjeld om de viderefører søknaden til 2022. Blir søknaden trukke, og de søkjer på nytt for neste år, vil det komme ei ny faktura med påmeldingsavgift.

Vi har fått faktura for påmeldingsavgift, men ikkje betalt. Kva gjer vi? 

 • Dykk må betale fakturaen, då dette er eit administrasjonsgebyr som ikkje blir refundera. Det vil bli sendt ut purringar til dei som ikkje har betalt innan forfallsdato.

Blir det endring i standprisen for 2022?

 • For dei som overfører søknaden sin til 2022, vil det ikkje bli endring i standpris.
 • For nye søkjarar til Dyrsku’n 2022 kan det kome endringar i pris.

Får vi behalde samme plass som i år? 

 • Dersom det ikkje er særskilte grunnar for at vi må gjere endringar på dei ulike områda, vil dei som har fått plass i 2021 få behalde den same standplassen i 2022.

Vi har ikkje vore med på Dyrsku’n tidlegare, når kan vi søke om plass på Dyrsku’n 2022?

Når er søknadsfristen for Dyrsku’n 2022?

 • Søknadsfristen er 1. februar 2022. Søknader som kjem inn etter fristen vil bli vurdert fortløpande.

Når får eg svar på om vi er tildela standplass for Dyrsku’n 2022?

 • Vi sender ut informasjon om tildeling av standplass i løpet av mars 2022, og har deretter fortløpande inntak frå ventelista.

Når er avbestillingsfrist for Dyrsku’n 2022?

 • Avbestillingsfrist for Dyrsku’n er 15. juni 2022. Ved avbestilling etter denne datoen må standleige betalast i sin heilskap

Når er betalingsfrist for Dyrsku’n 2022?

 • Faktura på standleige vil bli sendt ut medio mars/april 2022