Parkering

Til Dyrsku'n kjem mange med bil, men fortvil ikkje! Det er fullt av parkeringsmoglegheiter rundt Dyrskuplassen.

Hugs kontantar til parkering! Prisar frå kr. 60-80,- pr. bil og dag, avhengig av kvar du parkerer. På parkeringane Dyrsku'n disponerer er det kr. 60,- medan nokre private aktørar tek kr. 80,-

Vi anbefaler å følge råda frå parkeringsvakter og politi for sist oppdatert informasjon. 

Dei aller næraste jorda blir fylt opp i løpet av formiddagen, men nokre tips får du her; Kjem du frå Skien/Bø så køyr vestsida av Seljordsvatnet (Garvikstrondi). Då kan du parkere der vegen møter E134, der er det bare 400 meter å gå til Tivoliporten. Då slepp du også å køyre i kø gjennom Seljord sentrum når du skal heim igjen, og du kjem deg raskt både til aust og vest. 

Eit anna råd ved tett trafikk er å køyre vestover på E134 og ta inn mot Dyrskuplassen i Nordbygdi, der er det som regel ikkje like mykje trafikk. Når den næraste parkeringa er fylt opp, sett vi opp shuttlebussar til parkeringsplassane som ligg lengst vekk frå Dyrskuplassen.