Laurdag 14. september

Sjå programmet for laurdagen.

Snarveg til arrangementsplass:
FJOSET, GONGESTOGO, HALL B, HUSDYRHALLEN, KJØTTFEARENA, LANDBRUKSHALLEN, MATLYST DYRSKU´N, MØT LANDBRUKET, POSTBANKEN, RIDEBANEN, SKOGTUNET, STERKE NILS-TUNET, TETTPÅ LITEN, TETTPÅ STOR, VED HALL B, VED INFORMASJONEN, VED HOVUDMATSAL.

PROGRAM LAURDAG 14. SEPTEMBER

DALANE SKULE:

09:00 – 20:00
Mat aktivitetar for barn – Geitmyra Matkultursenter.
Lage frøbomber, eta og lære om plantedelar, kutting og woking av grønnsaker.
Arena: Dalane skule
Kategori: Barne- og familieaktivitetar

11:00 – 12:00, 13.00 – 14.00, 15.00 – 16.00, 17.00 – 18.00
JR kokkekurs for born – Geitmyra Matkultursenter.
Arena: Dalane skule
Kategori: Barne- og familieaktivitetar

FJOSET:

09:00 – 18:00
Travsimulator – Det Norske Travselskap
Arena: Fjoset – Vekthytta
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

09:00 – 13:00
Dømming av hest
Hesteutstilling
Arena: Fjoset
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

13:00 – 14:00
Hesteoppvisning – Halesurring
Arena: Fjoset
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

14:30
Framvising travhingsten Lionel
Framvisning
Arena: Fjoset
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

15:00 – 16:00
Premiering og kåring av dagens beste hest
Hesteutstilling
Arena: Fjoset
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

GONGESTOGO:

09:00 – 20:00
Historisk utstilling «Bord dekk deg»
Vest-Telemark Museum
Arena: Gongestogo
Kategori: Handverk & husflid.

09:00 – 20:00
Demonstrasjon forskjellige handverk
Vest-Telemark Fortidsminneforening
Arena: Gongestogo
Kategori: Handverk & husflid. Kultur & underholdning.

14:30 – 15:00
Folketonar og soger
Ragnar Haugstøl & Knut Buen
Arena: Gongestogo
Kategori: Kultur & underholdning.

HALL B:

09:00 – 20:00
Husflidsquiz for born
Ung Husflid
Arena: Hall B
Kategori: Barne- og familieaktiviet. Handverk & Husflid

09:00 – 20:00
Særutstillng «Bord dekk deg»
Vest-Telemark Museum og Norges Husflidslag
Arena: Hall B
Kategori: Handverk & Husflid

09:00 – 20:00
Særustilling/demonstrasjon
Ølhønemaking – Jonny Vindfjell
Arena: Hall B
Kategori: Handverk & Husflid

09:00 – 20:00
Demonstrasjon smiing og knivmaking
Norsk Knivforrening
Arena: Hall B
Kategori: Handverk & Husflid

09:00 – 20:00
Studentutstilling frå USN
Arbeid laga av studentar – USN
Arena: Hall B
Kategori: Handverk & Husflid

09:00 – 20:00
Utstilling i husflid, handverk og design 2024
Utstilte arbeid frå konkurranse innan kniv, smiing, tre, sølv, keramikk og tekstil.
Arena: Hall B
Kategori: Handverk & Husflid

HUSDYRHALLEN:

09:30
Kyrne blir mjølka
Arena: Husdyrhallen 1. etg
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

10:30
Opplevingsreise – Tett på osten – påmelding
Guida tur i norsk ost på Dyrsku’n
Arena: Husdyrhallen 2. etg
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

11:00
Sæduttak frå seminokse
Geno
Arena: Husdyrhallen 1. etg
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

13:30
Opplevingsreise – Tett på dyra – påmelding
Guida tur til husdyra på Dyrsku’n
Arena: Husdyrhallen 2. etg
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

14:00
Demonstrasjon av saueklypping
Telemark Sau & Geit
Arena: Husdyrhallen 1. etg
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

15:00
Sæduttak frå seminokse
Geno
Arena: Husdyrhallen 1. etg
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

18.00
Kyrne blir mjølka
Arena: Husdyrhallen 1. etg
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

09:00 – 20:00
Mataktivitetar og sal av tradisjonsmat med Telemark Bygdekvinnelag
Sal og demonstrasjon
Arena: Husdyrhallen 2. etg
Kategori: Mat

KJØTTFEARENA:

09:00 – 20:00
Møt ulike kjøttferaser
TYR – sjå ulike kjøttferaser
Arena: Kjøttfearena
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

11:00 – 12:00
Korleis temme ei ku?
Norsk Highland Cattleforening og Søren Brydsø
Arena: Kjøttfearena
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

14:00 – 15:00
Auksjon
TYR – ved Håkon Marius Kvæken
Arena: Kjøttfearena
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

LANDBRUKSHALLEN:

09:00 – 20:00
Landbrukshallen
Mat frå norske produsentar – Nortura
Arena: Landbrukshallen Hall C
Kategori: Mat

MATKVARTALET:

09:00 – 20:00
Lokalmatprodusentar og matregionar sel lokalmat- og drikkeprodukt, Sal av lokalmat-pizza
Arena: Lokalmatarena
Kategori: Mat

09:00 – 20:00
Lokalmat-utstillarar tilbyr serveringsmat
Arena: Mat-tunet
Kategori: Mat

MØT-LANDBRUKET:

11:00
Skjemt og alvor med Knut og Halvor
Knut Buen og Halvor Kleppen
Arena: Møt Landbruket
Kategori: Kultur & underhaldning

12:00
Høgskolen Innlandet
Presentasjon av studietilbod
Arena: Møt Landbruket
Kategori: Foredrag og debatter

13:00
Morgondagens mat – kven skal produsere maten vår i framtida?
Andreas Viestad, skribent, matformidlar og grunnleggar av Geitmyra
Arena: Møt Landbruket
Kategori: Foredrag og debatter

15:00
Nationen utfordrar: Per Olaf Lundteigen «Salme ved stortingsreisens slutt»
Eva Nordlund i samtale med Lundteigen. Arrangør: Tun Media/Nationen.
Arena: Møt Landbruket
Kategori: Foredrag og debatter

16:00
Nationen utfordrar: Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum «Korleis går det med distriktene, velferden og finansene, herr statsråd?»
Eva Nordlund i samtale med Vedum. Arrangør: Tun Media/Nationen.
Arena: Møt Landbruket
Kategori: Foredrag og debatter

17:00
Skjemt og alvor med Knut og Halvor
Knut Buen og Halvor Kleppen
Arena: Møt Landbruket
Kategori: Kultur & underhaldning

18:00
Bærekraft mellom bakkar og berg
Kva må vi bevare og korleis gjør vi dei nødvendige endringane på ein måte som tar omsyn til heilskapen?
Arena: Møt Landbruket
Kategori: Kultur & underhaldning

POSTBANKEN VED HALL B:

09:00 – 20:00
Telemark Husflidlag 100 år
Demonstrasjon av ulike husflidteknikkar og loddsal.
Arena: Postbanken ved Hall B
Kategori: Handverk & husflid

RIDEBANEN:

Informasjon kjem.

 

SKOGTUNET:

09:00 – 20:00
Aktivitetar for store og små på skogtunet
Spikking, Natursti i «Barneskogen», Skogens Brannvokter, skogquiz, prøvesitjing av hogstmakin, demo av ryddesag, skytesimulator og bålkaffi.
Arena: Skogtunet
Kategori: Barne & familieaktivitet. Landbruk, skogbruk & dyr.

14:00
Demonstrasjon – ungskogpleie
Arena: Skogtunet
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr.

14:00
Motorsagoppvising
Landslaget i motorsag
Arena: Skogtunet
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr.

STERKE NILS STOGO:

09:00 – 20:00
Sterke Nils stogo er open
Høyr historia om Sterke Nils, Hølje Gonge og andre lokale personar
Arena: Sterke Nils stogo
Kategori: Kultur & underhaldning

STERKE NILS-TUNET:

09:00 – 20:00
Puss og stell av Fjordhest
Telemark Fjordhestlag
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Aktivitetar, Landbruk, skogbruk & dyr

09:00 – 20:00
Aktivitet – handverk
Toving – 4H
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Barne- og familieaktivitet

09:00 – 20:00
Aktivitetar – mat
Kinning av smør, mjølking av geiter
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Barne- og familieaktivitet. Landbruk, skogbruk & dyr.

09:00 – 20:00
Smiing med borm
Olav Bysveen og Lennart Hoffmann smir med born
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Barne- og familieaktivitet. Handverk & husflid

09:00 – 20:00
Tidleg krøkast – smiing med born og unge
Johannes Grøstad Barstad og Ola Svensson
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Barne- og familieaktivitet. Handverk & husflid

09:00 – 20:00
Olavs Menn Vikingleier
Vikingleikar og aktivitetar.
Arena: v/Sterke Nils Tunet
Kategori: Barne- og familieaktivitetar

09:00 – 20:00
Demonstrasjoner – Handverk
Hesjing og landskapspleie, bruk av slipestein, saueklipping med saks, spinning på handtein, karding av ull, kulturlandsskapssti, landbrukskviss, smiing, hovslager, arbeid i skinn og lær, spikking, foredling av lin, gamle motorar og maskiner, maling av korn, halmbinding, plantefarging, tjærebrenning og røyking av fisk.
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Handverk & husflid. Landbruk, skogbruk og dyr.

09:00 – 20:00
Fotoutstilling av staulsdrift
Beitebruk bidreg til gode matopplevingar
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Kultur & underhaldning

09:00 – 20:00
Demonstrasjoner og smaking – mat
Mjølking, separering, kinning, ysting av ystil/skjørost
I Fjoset og Ystebua
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Landbruk, skogsbruk og dyr. Mat

09:00 – 20:00
Fotoutstilling av staulsdrift
Beitebruk bidreg til gode matopplevingar
Tradisjonsost-bua
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Kultur & underhaldning

09:30
Fjøsstell – foring, mjølking og separering
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Landbruk, skogsbruk og dyr

10:00 – 18:00
Kulinariske smårettar med surmjølksostar
Tradisjonsost-bua
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Mat

10:30
Skoing av fjordhest
Hovslager Jon Fagerås m/fleire
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Landbruk, skogsbruk og dyr

12.00 – 12.45
«Renessanse for surmjølkostar» – med smaksprøver»
Foredrag ved Annechen Bahr Bugge frå Food Lessons og Sondre Aasan frå Kråkeroe-staulen og Flatdal meieri. Høyløa.
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Landbruk, skogsbruk og dyr. Mat

12.45
Ysting av surmjølk med smaking
Demonstrasjon – frå mjølk til ystil/skjørost
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Landbruk, skogsbruk og dyr. Mat

13:00
«Myllarguten, Jon Kjos og Åne Kvambekk»
Spel – Glimt frå livet til Sterke Nils
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Kultur & underhaldning

15:00
Bryllaup. Smiing i Hymens lenker ved smedane Øivind og Jon Erik Klausen
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Kultur & underhaldning

16:00
Skoing av fjordhest
Hovslager Jon Fagerås m/fleire
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Landbruk, skogsbruk og dyr

17:00
Fjøsstell – foring, mjølking og separering
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Landbruk, skogsbruk og dyr

18:00 – 19:00
Filmframsyning «SAU»
Film av Rakel Nystabakk, Filmskaparen er tilstades
Arena: Sterke Nils-tunet – Høyløa
Kategori: Kultur & underhaldning

TETTPÅ LITEN:

13:00
Honningens forunderlege verden
Foredrag v/Bjarte Tennfjord og smaking av sortshonning v/Cecilie Stensrud frå Bybi
Arena: TettPå liten
Kategori: Mat

14:00 – 15:00
Filmframsyning «Den siste ostemaker»
Film om Bitten Brennhovd og gamalosten
Arena: TettPå liten
Kategori: Mat

15:00 – 16:00
Telemark Husflidslag 100 år. Eit historisk tilbakeblikk
Foredrag med Geir Berge Nordtveit
Arena: TettPå liten
Kategori: Foredrag og debattar. Kultur & underhaldning

16:00 – 17:00
Sidersmaking med lokalmat
Arena: TettPå liten
Kategori: Mat

18:00 – 19:00
Sidersmaking med lokalmat
Arena: TettPå liten
Kategori: Mat

19:00
Norsk sortshonning møter norsk ost
Foredrag v/ Bernt Bucher-Johannessen. Norsk smakseventyr med honning og ost.
Arena: TettPå liten
Kategori: Mat. Foredrag og debattar.

TETTPÅ STOR:

13:00 – 13:30
Hagle
Konsert
Arena: TettPå stor
Kategori: Kultur & underhaldning

15:00 – 18:00
Kvinner i landbruket
Konferanse v/TUN media – med tilgang for menn.
Påmelding.
Arena: TettPå stor
Kategori: Kultur & underhaldning

VED HALL A:

09:00 – 20:00
Kniv- og klokketorg
Kjøp og sal av gamle knivar og klokker
Arena: v/Hall A
Kategori: Handverk & husflid

VED INFORMASJONEN:

10:00 – 19:00
Barnas Bondegard
Nome Vgs avd. Søve
Møt dyra, bamseklinikk, legg belegningsstein, lær om kva som er inne i grisen
Arena: v/Informasjonen
Kategori: Barne- og familieaktivitet.

10:00 – 19:00
Barnas Bondegard
Norges Kaninhopperes Landsforbund
Kaninhopping
Arena: v/Informasjonen
Kategori: Barne- og familieaktivitet.

VED HOVUDMATSAL:

10:00
Mjølkerampa – sang og spel
Frelsearmeen Skien
Arena: v/Hovudmatsal
Kategori: Kultur & underhaldning

11:00
Mjølkerampa – sang og spel
Seljord juniorspelemannslag
Arena: v/Hovudmatsal
Kategori: Kultur & underhaldning

12:00
Mjølkerampa – sang og spel
Seljord juniorspelemannslag
Arena: v/Hovudmatsal
Kategori: Kultur & underhaldning

13:00
Mjølkerampa – sang og spel
Frelsearmeen Skien
Arena: v/Hovudmatsal
Kategori: Kultur & underhaldning

15:00
Mjølkerampa – sang og spel
Frelsearmeen Skien
Arena: v/Hovudmatsal
Kategori: Kultur & underhaldning

09:00 – 20:00
Lunds Tivoli
Nordens største tivoli
Kategori: Barne- og familieaktivitet.