Laurdag 9. september

Sjå programmet for laurdagen.

Snarveg til arrangementsplass:
FJOSET, GONGESTOGO, HALL B, HUSDYRHALLEN, KJØTTFEARENA, LANDBRUKSHALLEN, MATLYST DYRSKU´N, MØT LANDBRUKET, POSTBANKEN, RIDEBANEN, SKOGTUNET, STERKE NILS-TUNET, TETTPÅ LITEN, TETTPÅ STOR, VED HALL B, VED INFORMASJONEN, VED HOVUDMATSAL.

PROGRAM LAURDAG 9. SEPTEMBER

09:00 – 20:00
Mat aktivitetar for barn – Geitmyra Matkultursenter.
Lage frøbomber, eta og lære om plantedelar, kutting og woking av grønnsaker.
Arena: Dalane skule
Kategori: Barne- og familieaktivitetar

09:00 – 20:00
Olavs Menn Vikingleier
Vikingleikar og aktivitetar.
Arena: E-området
Kategori: Barne- og familieaktivitetar

FJOSET:

09:00 – 18:00
Hesteskokasting og andre aktiviteter – Norsk Rikstoto og Det Norske Travselskap
Arena: Fjoset – Vekthytta
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

09:00 – 13:00
Dømming av hest
Hesteutstilling
Arena: Fjoset
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

13:00 – 14:30
Hesteoppvisning med Mounted Games
Norsk Rytterforbund
Arena: Fjoset
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

14:30 – 15:00
Ulsrud Tea m/føll
Framvisning
Arena: Fjoset
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

15:00 – 16:00
Premiering og kåring av dagens beste hest
Hesteutstilling
Arena: Fjoset
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

GONGESTOGO:

09:00 – 20:00
Handverksutstilling – Morgedal Ski viser skimaking
Vest-Telemark Museum
Skimaking og skihistorisk utstilling
Arena: Gongestogo
Kategori: Handverk & husflid. Kultur & underholdning.

14:30 – 15:00
Folketonar og soger
Ragnar Haugstøl & Knut Buen
Arena: Gongestogo
Kategori: Kultur & underholdning.

HALL B:

09:00 – 20:00
Særustilling/demonstrasjon
Tægerarbeid – Signe Irene Berg
Arena: Hall B
Kategori: Handverk & Husflid

09:00 – 20:00
Særustilling/demonstrasjon
Treskjæring – Treskjærerverkstedet AS
Arena: Hall B
Kategori: Handverk & Husflid

09:00 – 20:00
Særustilling
Korgarbeider med Hege Iren Aasdal
Arena: Hall B
Kategori: Handverk & Husflid

09:00 – 20:00
Demonstrasjon smiing og knivmaking
Norsk Knivforrening
Arena: Hall B
Kategori: Handverk & Husflid

09:00 – 20:00
Studentutstilling frå USN
Arbeid laga av studentar – USN
Arena: Hall B
Kategori: Handverk & Husflid

09:00 – 20:00
Husflidutstillinga 2023
Utstilte arbeid frå konkurranse innan kniv, smiing, tre, sølv, keramikk og tekstil.
Arena: Hall B
Kategori: Handverk & Husflid

HUSDYRHALLEN:

11:00
Sæduttak frå seminokse
Geno
Arena: Husdyrhallen 1. etg
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

13:30
Opplevingsreise på Dyrsku´n
Ei reise for å møte dyra og landbruket på Dyrsku´n
Klikk her for billetter
Arena: Husdyrhallen
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

14:00
Demonstrasjon av saueklypping
Telemark Sau & Geit
Arena: Husdyrhallen 1. etg
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

15:00
Sæduttak frå seminokse
Geno
Arena: Husdyrhallen 1. etg
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

09:00 – 20:00
Møt norske landbruksorganisasjoner
Informasjon
Arena: Husdyrhallen 2. etg
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

09:00 – 20:00
Mataktivitetar med Telemark Bygdekvinnelag
Sal og demonstrasjon
Arena: Husdyrhallen 2. etg
Kategori: Mat

KJØTTFEARENA:

09:00 – 20:00
Ulike kjøttferaser
TYR – sjå ulike kjøttferaser
Arena: Kjøttfearena
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

13:00 – 14:00
Auksjon
TYR – ved Håkon Marius Kvæken
Arena: Kjøttfearena
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

14:00 – 15:00
Temmekurs
Norsk Highland Cattleforening og Søren Brydsø
Arena: Kjøttfearena
Kategori: Landbruk, skogbruk & dyr

LANDBRUKSHALLEN:

09:00 – 20:00
Landbrukshallen
Mat frå norske produsentar – Nortura og Telemark Produsentlag
Arena: Landbrukshallen Hall C
Kategori: Mat

MATLYST DYRSKU´N:

09:00 – 20:00
Lokalmatprodusentar og matregionar sel lokalmatprodukt
Sal av lokalmat-pizza
Arena: Lokalmatkjøkkenet
Kategori: Mat

09:00 – 20:00
Lokalmat-utstillarar tilbyr serveringsmat
Arena: Mat-tunet
Kategori: Mat

MØT-LANDBRUKET:

11:00
Skjemt og alvor med Knut og Halvor
Knut Buen og Halvor Kleppen
Arena: Møt Landbruket
Kategori: Kultur & underhaldning

12:00
Beredskapshagen
Barbro og Anders Norderum forteller om hvordan man kan bruke hagen til matproduksjon for husstanden.
Telemark Bygdekvinnelag
Arena: Møt Landbruket
Kategori: Foredrag og debatter

13:15 – 13:45
Tilbake til framtida
Korleis Rørosmeieriet etterlever visjonen «i takt med naturen».
Meieribestyrer på Rørosmeieriet, Trond Vilhelm Lund.
Arena: Møt Landbruket
Kategori: Foredrag og debatter

14:00
Nationen utfordrar: Korleis sikre og styrke busettinga i distrikta?
Finansminister og SP-leiar Trygve Slagsvold Vedum
Tun Media/Nationen
Arena: Møt Landbruket
Kategori: Foredrag og debatter

15:00
Rødt kjøtt – ressurs eller klimaversting?
Foredrag med Cecilie Arnesen Hultmann, Nortura og Per Sigve Lien, TYR
TYR
Arena: Møt Landbruket
Kategori: Foredrag og debatter

16:00
Skjemt og alvor med Knut og Halvor
Knut Buen og Halvor Kleppen
Arena: Møt Landbruket
Kategori: Kultur & underhaldning

17:00
Den store bondedebatten. Kor heitt blir det?
Fyrste nestleiar i Noregs Bondelag, Egil Chr. Hoen og leiar i NBS Tor Jacob Solberg
Tun Media/Nationen
Arena: Møt Landbruket
Kategori: Foredrag og debatter

18:00
Kosthaldsråda: Skal dei redde kloden, folkehelsa eller norsk jordbruk?
Kosthaldsrapporten
Tun Media/Nationen
Arena: Møt Landbruket
Kategori: Foredrag og debatter

POSTBANKEN VED HALL B:

09:00 – 20:00
Handverksrebus for born
Arena: Postbanken ved Hall B
Kategori: Barne- og familieaktivitet

09:00 – 20:00
Telemark Husflidlag
Demonstrasjon av ulike husflidteknikkar. Det store husflidlotteriet.
Arena: Postbanken ved Hall B
Kategori: Handverk & husflid

RIDEBANEN:

12:30 – 17:30
Ponniridning
Aktivitetsstallen Furuheim
Arena: Ridebanen
Kategori: Barne & familieaktivitet. Landbruk, skogbruk & dyr.

17:30 – 19:00
Kaninhopping – oppvisning
Norges Kaninhopperes Landsforbund
Arena: Ridebanen
Kategori: Barne & familieaktivitet. Landbruk, skogbruk & dyr.

SKOGTUNET:

09:00 – 20:00
Aktivitetar for store og små på skogtunet
Spikking, Natursti i «barneskogen», Skogens brannvokter, køyr ein minilassbærer, prøvesitjing av hogstmaskin (for dei små), skogsmaskinsimulator (for dei større), erteposekasting, produkter og smaker frå skogen og bålkaffi.
Arena: Skogtunet
Kategori: Barne & familieaktivitet. Landbruk, skogbruk & dyr.

13:00
Smaksprøve av is med vaniljesmak frå norsk gran
Arena: Skogtunet
Kategori: Barne & familieaktivitet. Landbruk, skogbruk & dyr.

STERKE NILS STOGO:

09:00 – 20:00
Seljord Sogelag
Fortel historien om Sterke Nils, Hølje Gonge og andre lokale personer
Arena: Sterke Nils stogo
Kategori: Kultur & underhaldning

STERKE NILS-TUNET:

09:00 – 20:00
Puss og stell av Fjordhest
Telemark Fjordhestlag
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Aktivitetar, Landbruk, skogbruk & dyr

09:00 – 20:00
Handverksrebus for born
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Barne- og familieaktivitet

09:00 – 20:00
Aktivitetar
Kinning av smør, mjølking av geiter, toving, plantefarging, eplepressing, smiing
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Barne- og familieaktivitet. Landbruk, skogbruk & dyr

09:00 – 20:00
Smiing med borm
Olav Bysveen og Lennart Hoffmann smir med born
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Barne- og familieaktivitet. Handverk & husflid

09:00 – 20:00
Tidleg krøkast
Smiing med Johannes Grøstad Barstad
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Barne- og familieaktivitet. Handverk & husflid

09:00 – 20:00
Alt kan fikses!
Bli inspirert til å reparere dine eigne klede.
Demonstrasjoner. Noregs Husflidlag
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Handverk & husflid

09:00 – 20:00
Demonstrasjon av smiing
Smedane Ola Svensson og Lennart Hoffmann. Michael Wunderlich og Odda Vgs demonstrerar smiing i Berglandsmia
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Handverk & husflid

09:00 – 20:00
Sying av skinnfeller og skinntrykk
Funnerfellen
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Handverk & husflid

09:00 – 20:00
Demonstrasjoner – Handverk
Hesjing og landskapspleie, smiing, hovslager, salmakar, spikking, foredling av lin, gamle motorar, maling av korn, halmbinding, tjærebrenning og røyking av fiks.
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Handverk & husflid. Landbruk, skogbruk og dyr.

09:00 – 20:00
Fotoutstilling av staulsdrift
Beitebruk bidreg til gode matopplevingar
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Kultur & underhaldning

09:00 – 20:00
Demonstrasjoner og smaking – mat
Mjølking, separering, ysting, kinning, koking av brunost og smak av primsleik
I Fjoset og Ystebua
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Landbruk, skogsbruk og dyr. Mat

09:00 – 20:00
Utstilling med smaksprøver
Ustilling av mangfald av brunostar med smaksprøver i Tradisjonsost-bua
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Mat

09:00 – 18:00
Smakprøver av ulike brunostar
Tradisjonsost-bua
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Mat

09:00 – 20:00
Brunosten historie – fotoutstilling/film
Tradisjonsost-bua
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Kultur & underhaldning

09:30
Fjøsstell – foring, mjølking og separering
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Landbruk, skogsbruk og dyr

10:00 – 18:00
Kulinariske småmenyar med brunost
Tradisjonsost-bua
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Mat

10:30
Skoing av fjordhest
Jon Fagerås, hovslager
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Landbruk, skogsbruk og dyr

11:00 – 11:45
Brunost – den unike, nasjonale osteskatten vår.
Foredrag ved Annechen Bahr Bugge frå Food Lessons og Barbro Stordalen frå Stordalen Gardsbruk med smaking av brunostmenye frå Bondelagskokken og visning av digital fotofilm og brunost
Klikk her for billetter
Arena: Sterke Nils-tunet – Høyløa
Kategori: Mat

13:00
Svartdalskjempa, presten og Sterke-Nils
Spel – Glimt frå livet til Sterke Nils
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Kultur & underhaldning

14:00
Bryllaup. Smiing i Hymens lenker ved smed Øivind Klausen
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Kultur & underhaldning

14:30
Skoing av fjordhest
Jon Fagerås, hovslager
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Landbruk, skogsbruk og dyr

16:00
Fjøsstell – foring, mjølking og separering
Arena: Sterke Nils-tunet
Kategori: Landbruk, skogsbruk og dyr

18:00 – 18:45
Brunost – den unike, nasjonale osteskatten vår.
Foredrag ved Annechen Bahr Bugge frå Food Lessons og Barbro Stordalen frå Stordalen Gardsbruk med smaking av brunostmenye frå Bondelagskokken og visning av digital fotofilm og brunost
Klikk her for billetter
Arena: Sterke Nils-tunet – Høyløa
Kategori: Mat

TETTPÅ LITEN:

10:30
Opplevingsreise på Dyrsku´n
Matreise – møte med lokalmat, smaking og demonstrasjonar og aktivitetar på Dyrsku´n.
Klikk her for billetter
Arena: TettPå liten
Kategori: Mat. Kultur & underhaldning

12:00
Rauland Vevarlag: Ei taktil historie
William Riedlinger frå Noregs Husflidlag
Arena: TettPå liten
Kategori: Foredrag & debattar. Handverk & husflid

15:00 – 16:00
Handverkskino
Ta med noko godt i koppen og sjå rullerande handverkssnuttar medan du tek ein pust i bakken.
Arena: TettPå liten
Kategori: Foredrag & debattar. Handverk & husflid

16:30
Sidersmaking med lokalmat
Lien Gård
Klikk her for billetter
Arena: TettPå liten
Kategori: Mat

18:00
Sidersmaking med lokalmat
NeRø Frukt og Sider
Klikk her for billetter
Arena: TettPå liten
Kategori: Mat

TETTPÅ STOR:

13:00 – 13:30
Hagle
Konsert
Arena: TettPå stor
Kategori: Kultur & underhaldning

15:00 – 18:00
Kvinner i landbruket
Konferanse v/TUN media – med tilgang for menn.
Klikk her for billetter
Arena: TettPå stor
Kategori: Kultur & underhaldning

19:00 – 00:00
Kulinarisk kveld
Fire retters middag med kortreiste råvarer og underholdning. Påmelding
Arena: TettPå stor
Kategori: Kultur & underhaldning

VED HALL B:

09:00 – 20:00
Kniv- og klokketorg
Kjøp og sal av gamle knivar og klokker
Arena: v/Hall B
Kategori: Handverk & husflid

VED INFORMASJONEN:

09:00 – 20:00
Barnas Bondegard
Norges Kaninhopperes Landsforbund
Kaninhopping
Arena: v/Informasjonen
Kategori: Barne- og familieaktivitet.

10:00 – 19:00
Barnas Bondegard
Nome Vgs avd. Søve
Møt dyra, skyting med VR briller, lær kva som er inne i grisen
Arena: v/Informasjonen
Kategori: Barne- og familieaktivitet.

VED HOVUDMATSAL:

10:00
Mjølkerampa – sang og spel
Frelsearmeen Skien
Arena: v/Hovudmatsal
Kategori: Kultur & underhaldning

12:00
Mjølkerampa – sang og spel
Frelsearmeen Skien
Arena: v/Hovudmatsal
Kategori: Kultur & underhaldning

15:00
Mjølkerampa – sang og spel
Frelsearmeen Skien
Arena: v/Hovudmatsal
Kategori: Kultur & underhaldning

09:00 – 20:00
Lunds Tivoli
Nordens største tivoli
Kategori: Barne- og familieaktivitet.