Husflidstevlinga på Dyrsku'n er Noregs største tevling i husflid, handverk og design

Lyst til å delta på Husflidstevlinga?

Husflid, handverk og design er ein av våre viktige bærebjelkar, og sidan 1963 har vi arrangert tevlingar med fokus på kvalitet og tradisjonelt handverk.

Fyll inn påmelding til Husflidsutstillinga – tevling i handverk & design innan 11. august 2023

 

Denne tradisjonen skal vi ta vare på, samtidig som målet er å stimulere til nyskaping og rekruttering.

Saman med Vest-Telemark Museum og Norges Husflidslag som fagansvarleg arrangerer vi landets største tevling i husflid, handverk og design, før arbeida vert synt fram i ei spennande utstilling under marknadsdagane på Dyrsku’n. Målet er å stimulere dei ulike fagmiljøa og å bidra til kompetanse-heving, kunnskapsformidling og auka rekruttering. I utstillinga kan du og sjå ei dagsaktuell særutstilling, demonstrasjon av handverksteknikkar og flotte elev- og studentarbeid.

Vil du delta i tevlinga?

Tevlinga er open både for profesjonelle handverkarar og for dei som har handverk som hobby. For elevar, studentar, lærlingar og kursdeltakarar er det oppretta eigne klasser, og desse gruppene er spesielt velkomne til å delta.

 

Gode grunnar til å melde seg på tevlinga:

  • Marknadsføring og synleggjering for eit stort og interessert publikum
  • Moglegheit for å knytte viktige kontaktar
  • Verdifull erfaring med å stille ut og ha kontakt med publikum
  • Moglegheit til å bruke Dyrsku’n som sals-arena
  • Ekstern, objektiv og fagleg tilbakemelding
  • Heve kvaliteten på arbeidet ved hjelp av tilbakemeldingar
  • Premie og diplom for 1. plass med moglegheit til å vinne spesielle prisar
  • Verdifull post på CV’n
  • Sette fokus på husflid, handverk og design
  • Oppretthalde og utvikle tradisjon