Husflidstevlinga på Dyrsku'n er Noregs største tevling i husflid, handverk og design

Premieutdeling husflidstevlinga

Sundag 11. september 2022 er det duka for årets pris- og premieutdeling for deltakarane i Husflidsutstillinga – tevling i handverk & design i Tett På-arenaen.

Kl. 15.00 er det utdeling av premiar i tevlinga, samt utdeling av spesielle prisar. Det vil vere kulturelle innslag under utdelinga, og vi sørger for at det er godt med sitjeplassar.

Både deltakarar og anna publikum er hjarteleg velkomne til å sjå på utdelinga. 

 

Fyll inn påmelding til Husflidsutstillinga – tevling i handverk & design innan 12. august 2022