Med hjarte for Dyrsku'n

Utdeling av prisar husdyrtevlinga

På den ærverdige husdyrutstillinga på Dyrsku’n blir det årleg dela ut fleire prestisjetunge prisar. Les meir om dei her.

 

Dei største prisane er: 

Seljordprisen (kvart år) – Seljord kommune

Seljordprisen delast ut årleg til eit på førehand bestemt dyreslag.

Prisen er eit tresnitt av Terje Grøstad og blei innstifta av Seljord Kommune i 1969. Den gong dela dei ut prisen til det beste dyret uansett dyreslag. I 1999 vart det endra til at ein på førehand bestemte dyreslaget som var nominera. Dei tre dyreslaga det skulle vekslast om var ku, hest og geit. 

Prisen blir dela ut årleg. 

 

Dyrskuprisen (kvart år) – Samarbeidsrådet for Buskerud, Vestfold og Telemark og Telemark Landbruksselskap.

Dyrskuprisen er ein premie som årleg blir delt ut til dei to dyreslaga som ikkje omfattar årets Seljordpris.

Dyrskuprisen delast ut til beste kyr, beste hest og beste geit.

Dyra blir vurdert av domarane som veljar seg ut det beste eksemplaret av den enkelte rasen og vinn ei sylvskei og diplom. Prisen er ei gåve frå Samarbeidsrådet for Buskerud, Vestfold og Telemark og Telemarks Landbruksselskap. Prisen har vore delt ut sidan 1999. 

 

Johan Lindeqvists Sølvkande for kvæavl (kvart 3. år) – Telemark Landbruksselskap

Kvart tredje år delast ein av dei mest tradisjonsrike prisane ut på Dyrsku’n.

Ved testamentet av 22. juli 1898 har statsagronom Johan Lindeqvist bestemt at ei sølvkanne, som var skjenkt han av bønder i Telemark «som et ekjendlighedstegn for hans udmerkede fortjeneste av Tellemarkens kvægavl» og overrekt ham i Seljord den 17. september 1866, skulle overlates til Bratsberg amtskommune «paa en maate, som kan fremme kvægavlen i Bratsberg Amt». 

I henhald til dette fastsette Bratsberg amts landhusholdningsselskap og Bratsberg amtsting i 1899 reglane. Fyrste gong for utdeling var i 1990, der Halvor H. Borgen i Bø fekk prisen. Statuttane er korrigert av Telemark Landbruksselskap 27. august 2003. Ved utdelinga «maa alene tas hensyn til fortjenester av kvægavlen i amtet.» 

Styret i Telemark Landbruksselskap avgjør kven som får sølvkanna kvart 3. år. 

 

Hans Kleppens Vandrekrus (kvart år) – Telemark Landbruksselskap

Sylvkruset frå 1931 er ei gåve frå bonde Hans Kleppen, Gjerpen, til Telemark Landbruksselskap. Kvart år delast kruset ut til ein som har gjort særleg godt arbeid for fehaldet i fylket.

Kruset skal nyttast til framhjelp av fehaldet i fylket og utmerkinga har vore dela ut på Dyrsku’n sidan 1950 av Telemark Landbruksselskap. I juryen sitt ordførar i landbruksselskapet, ein representant  frå Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavdelinga og ein representant frå Tine Meierier Sør.

Prisen er minnekruset, eit diplom og eit grafisk bilete av kunstnaren Terje Grøstad.

Seljordprisen og Dyrskuprisen delast ut til beste ku, geit og hest. I 2020 vert Seljordprisen dela ut til beste geit, og Dyrskuprisen vert dela ut til beste hest og ku. 

Landslaget for Telemarkfe delar ut

  • Dyrsku-bjølla (kvart år)
  • Gro og Hølje Brekkas vandrepremie (kvart år om verdige kandidatar)
  • Beste ungdyr (kvart år)