a) Grunnimmunisering
Alle hester skal være grunnimmunisert. Med grunnimmunisering menes tre vaksinasjoner (A + B + C) etter følgende intervall:
Vaksine A – kan gis fra 5-6 mnd. alder, i tråd med anbefalingene for vaksinen som administreres.
Vaksine B – minimum 21 dager og maksimalt 60  dager etter vaksine A.
Vaksine C – innen 120-180 dager etter vaksine B.

b) Revaksinering
Alle hester skal revaksineres minimum hver tolvte måned (365 dager). Oversittes fristen for revaksinering, skal hesten grunnimmuniseres på nytt, som angitt under punkt a).

I forbindelse med utstilling og hesteslipp i NHS regi godtas vaksine A+B eller 1 inj. i perioden 7-60 dager før arrangementet. Det kreves ikke vaksinasjon av føll ved fot.

Fra 1. januar 2020 skal hester være grunnimmunisert med 3 vaksiner:

Vaksine 1 – kan gis hesten fra tre måneders alder.
Vaksine 2 – minimum 21 dager og maksimalt 92 dager etter vaksine 1.
Vaksine 3 (booster) – innen sju måneder etter vaksine 2.

Det er ingen nedre grense for hvor kort avstanden kan være mellom vaksine 2 og 3. Hesteeierne bør følge anbefalingene fra vaksineprodusenten og veterinæren.

Hester som er grunnvaksinert før 1.1.2020 er godkjent med to grunnvaksiner (vaksine 1 og 2).