Skotsk høylandsfe på Dyrsku'n

Kjøttfe på Dyrsku’n

Kjøttfe på Dyrsku’n finn du mellom Husdyrhallen og Sterke Nils-tunet. Dyra står ute i bingar heile helga, og alle aktivitetane med kjøttfe finn du her.

Utstilling av kjøttfe på Dyrsku’n

Grunna Covid-19 har det i år vore vanskeleg å forberede ei fullverdig kjøttfeutstilling. Utstillinga i si tradisjonelle form går difor mest sannsynleg ut av programmet i år. Vi håper å kunne stille med visningsdyr frå så mange kjøttfe-rasar i staden, slik at publikum kan komme og sjå mangfaldet i norsk ammeku-produksjon.