3 på gata

Me har spurt 3 på gata kva dei meiner er det beste med Dyrskun

10.09.2022

3 på gata

Ingrid Særsland, 25 år frå Seljord. Har vore på Dyrsku´n heile livet

Det beste med Dyrsku´n er at ein kan reise hit for å treffe folk. Det er ein tradisjon

Ingrid Særsland

Petter Vaaler, 25 år frå Kristiansand. Har vore på Dyrsku´n 3 gonger

Det beste med Dyrsku´n er at man finner alt mulig her!

Petter Vaaler

Merete Magnushommen Andersen, 35 år frå Kviteseid. Har vore på Dyrsku´n sidan ho var liten.

Det beste med Dyrsku´n er folkelivet og det å treffe kjentfolk

Merete Magnushommen Andersen