Årets hesteoppvisning: Mounted Games

Det som kjenneteikner Mounted Games er konkurranseponniar i full fart, med stor presisjon av rytterar i alle aldrar. Konkurransane er stafett der fleire lag rir mot kvarandre, spenninga er ikkje over før siste rytter er i mål! Gjer rytterane feil, må desse rettast opp i for å få godkjent racet.

Gled deg til underhaldande hesteoppvisning med høg grad av spenning og fart!

26.06.2023

Mounted Games er ein engelsk konkurransesport, og blei starta opp av H.K.H. Prins Philip på 1980-talet. Idrettsgreina blei ein del av Noregs Rytterforbund i 2012.