Dyrsku’n involverer lag og foreiningar frå heile Telemark fylke

Sjå film frå delar av innsatsen som ligg bak Dyrsku’n!

07.06.2019

Lag og foreiningar frå heile fylket er involvert når eit av Noregs største arrangement årleg går av stabelen.

Dyrsku’n er glade for mogelegheitene dette gjev til bygging av m.a. fotballbanar, skianlegg og innkjøp av anna utstyr til god nytte i ulike samfunn. I tillegg jobbar mange aktørar lokalt, regionalt og nasjonalt med å bygge Dyrsku’n sitt innhald som kunnskapsformidlar og møteplass året rundt, og under festdagane i september.

Hugs lyd!