Frå geiteutstillinga på Dyrsku'n.

Geiteutstillinga på Dyrsku’n

Meld deg på geiteutstilling og mønstring på Dyrsku’n i haust!

Påmelding sendast til Sigbjørn Haslemo, mobil 91619850 eller
e-post s-haslem@online.no.

Frist for påmelding til geiteutstillinga 25. august 2024.

Frå geiteutstillinga på Dyrsku'n

Utstillingskatalog Storfe og Geit 2024 kjem

Fredagen i Dyrsku’n er det klart for geiteutstilling i samarbeid med Tine. Vi har dei siste åra nærma oss endå meir ku-utstillinga i utstillingsform, i og med at vi berre dømmer etter poeng for kropp og bein, jur og spenar. Vi tek altså ikkje omsyn til avlsindeksen til dyret når vi finn Dyrsku’n si finaste geit.

Vi dømmer alle geitene likt etter eksteriør, så tek vi til slutt alle som held mål til 1. premie inn i ringen og finn den beste geita. 1. og 2. premiegeitene mottek ei sylvskjei i premie. I tillegg til dette set vi opp ei gåvepremie til den geita med høgast poengsum totalt – altså sum eksteriør og avlsindeks. Slik tek vi betre vare på avlsgeitene.

Når du melder på geit skal du også sende med stamtavle.

Kontakt Sigbjørn Haslemo, mobil 91619850 eller e-post s-haslem@online.no.

Generell informasjon om geiteutstillinga finner du her.

Åpne på egen side

Påmelding sendast til Sigbjørn Haslemo,
mobil 91619850 eller e-post s-haslem@online.no.

Frist for påmelding er 25. august 2024.

Generell informasjon om geiteutstillinga finner du her!

Åpne på egen side

Husdyrkatalogen for Dyrsku’n 2024 kjem.

Åpne på egen side
Det har blitt en tradisjon å dele ut fleire prisar i samband med husdyrtevlingane på Dyrsku’n.

Dei største prisane er:

Seljordprisen (kvart år) – Seljord kommune
Dyrskuprisen (kvart år) – Samarbeidsrådet for Buskerud, Vestfold og Telemark og Telemark Landbruksselskap
Johan Lindeqvists Sølvkande for kvæavl (kvart 3. år) – Telemark Landbruksselskap
Hans Kleppens Vandrekrus (kvart år) – Telemark Landbruksselskap
Seljordprisen og Dyrskuprisen delast ut til beste ku, geit og hest

Landslaget for Telemarkfe delar ut

Dyrsku-bjølla (kvart år)
Gro og Hølje Brekkas vandrepremie (kvart år om verdige kandidatar)
Beste ungdyr (kvart år)

Her finn du informasjon om årets prisar.

Åpne på egen side

Fredagen i Dyrsku’n er det klart for geiteutstilling i samarbeid med Tine. Vi har dei siste åra nærma oss endå meir ku-utstillinga i utstillingsform, i og med at vi berre dømer etter poeng for kropp og bein og jur og spenar. Vi tek altså ikkje omsyn til avlsindeksen til dyret når vi finn Dyrsku’n si finaste geit.

Utstillingsreglar for geiteutstillinga på Dyrsku’n finn du her

Åpne på egen side

Fredagen i Dyrsku’n er det klart for geiteutstilling i samarbeid med Tine. Vi har dei siste åra nærma oss endå meir ku-utstillinga i utstillingsform, i og med at vi berre dømer etter poeng for kropp og bein og jur og spenar. Vi tek altså ikkje omsyn til avlsindeksen til dyret når vi finn Dyrsku’n si finaste geit.

Les meir om geiteutstillinga på Dyrsku’n her

Åpne på egen side