Husflidstevlinga på Dyrsku'n er Noregs største tevling i husflid, handverk og design

Husflidstevlinga – tevling i handverk & design

Saman med Vest-Telemark Museum og Norges Husflidslag som fagansvarleg arrangerer vi landets største tevling i husflid, handverk og design

Frist for innlevering og påmelding til årets Husflidsutstilling er 11. august. Meld deg på her!

Tor Vistnes vann i 2019 Norges Husflidslag sitt diplom for godt handverk for sine nydelege turkoppar laga i risknutar av bjørk, hvaltann og geiteskinn.

Korleis føregår husflidstevlinga

Tevlinga vert arrangert om lag tre veker før marknadsdagane, og handverkarar og designarar frå heile landet kan melde seg på i ynskja kategori og klasse, uavhengig av om dei er amatørar eller profesjonelle. Vi har og eigne klasser for dei som er i ein studie- eller læresituasjon.

Husflidstevlinga på Dyrsku'n er Noregs største tevling i husflid, handverk og design

Premieutdeling husflidstevlinga

Sundagen i Dyrsku'n er det duka for årets pris- og premieutdeling for deltakarane i Husflidsutstillinga – tevling i handverk & design i Tett På-arenaen.

Husflidstevlinga på Dyrsku'n er Noregs største tevling i husflid, handverk og design

Husflidsutstillinga - tevling i handverk & design

Rotekte opplevingar på Dyrsku'n i Seljord

Tidlegare vinnarar av priser

Det tilkjem ei påmeldingsavgift på kr. 370,- som blir fakturert utøvar etter påmelding til husflidstevlinga.

Her finn du rettleiing og reglement for husflidsutstillinga på Dyrsku’n.

Åpne på egen side

Nei, dei påmeldte arbeida er IKKJE forsikra gjennom Dyrsku’n Arrangement AS. Dersom du ynskjer å forsikre arbeidet ditt, må dette gjerast privat. Postgangen er forsikra gjennom Posten.

Her finn du meir informasjon om husflidstevlinga på Dyrsku’n.

Åpne på egen side

Kvar kategori er dela inn i ulike klasser med rom for dei fleste utøvarar. Stikkord for innleverte arbeid kan vere: Tradisjon, nyskaping, kvalitet, breidde og mangfald.

Her finn du kategori for husflidsutstillinga på Dyrsku’n.

Åpne på egen side

– Marknadsføring og synleggjering for eit stort og interessert publikum
– Moglegheit for å knytte viktige kontaktar
– Verdifull erfaring med å stille ut og ha kontakt med publikum
– Moglegheit til å bruke Dyrsku’n som sals-arena
– Ekstern, objektiv og fagleg tilbakemelding
– Heve kvaliteten på arbeidet ved hjelp av tilbakemeldingar
– Premie og diplom for 1. plass med moglegheit til å vinne spesielle prisar
– Verdifull post på CV’n
– Sette fokus på husflid, handverk og design
– Oppretthalde og utvikle tradisjon

Lyst til å delta i tevlinga?
Tevlinga er open både for profesjonelle handverkarar og for dei som har handverk som hobby. For elevar, studentar, lærlingar og kursdeltakarar er det oppretta eigne klasser, og desse gruppene er spesielt velkomne til å delta.

Åpne på egen side