Dyrsku'n 9.-11. september 2022

Klikk her for å kjøpe billetter

Husflidstevlinga på Dyrsku'n er Noregs største tevling i husflid, handverk og design

Husflidsutstillinga – tevling i handverk & design

Saman med Vest-Telemark Museum og Norges Husflidslag som fagansvarleg arrangerer vi landets største tevling i husflid, handverk og design

Frist for påmelding til årets Husflidsutstilling er fredag 13. august. Meld deg på her!

Fyll inn påmelding til Husflidsutstillinga – tevling i handverk & design innan 12. august 2022

 

Dyrsku’n får i eit normalår årleg besøk av 90.000 gjester og over 800 utstillarar. Her er både landbruk, dyrehald, lokalmat og handverk representera, saman med fleire andre bransjar.

Saman med Vest-Telemark Museum og Norges Husflidslag som fagansvarleg arrangerer vi landets største tevling i husflid, handverk og design, før arbeida vert synt fram i ei spennande utstilling under marknadsdagane på Dyrsku’n. I utstillinga kan du og sjå ei dagsaktuell særutstilling, spennande gjesteutstillarar, demonstrasjon av handverksteknikkar og flotte elev- og studentarbeid.

 

Lyst til å delta i tevlinga?

Tevlinga er open både for profesjonelle handverkarar og for dei som har handverk som hobby. For elevar, studentar, lærlingar og kursdeltakarar er det oppretta eigne klasser, og desse gruppene er spesielt velkomne til å delta.

 

Kvifor delta?

 • Marknadsføring og synleggjering for eit stort og interessert publikum
 • Moglegheit for å knytte viktige kontaktar
 • Verdifull erfaring med å stille ut og ha kontakt med publikum
 • Moglegheit til å bruke Dyrsku’n som sals-arena
 • Ekstern, objektiv og fagleg tilbakemelding
 • Heve kvaliteten på arbeidet ved hjelp av tilbakemeldingar
 • Premie og diplom for 1. plass med moglegheit til å vinne spesielle prisar
 • Verdifull post på CV’n
 • Sette fokus på husflid, handverk og design
 • Oppretthalde og utvikle tradisjon

Kategoriane i tevlinga er:

 • Tre
 • Tekstil
 • Sylv
 • Rosemåling
 • Smiing
 • Kniv

Kvar kategori er dela inn i ulike klasser med rom for dei fleste utøvarar. Stikkord for innleverte arbeid kan vere: Tradisjon, nyskaping, kvalitet, breidde og mangfald.

Husflidstevlinga på Dyrsku'n er Noregs største tevling i husflid, handverk og design

Husflidsutstillinga - tevling i handverk & design

Ulike prisar

Forutan fyrste-, andre- eller tredje-premie, kan du òg vinne ein av dei spesielle prisane våre:

 • Nyskapingsprisen består av eit diplom og ein gåvesjekk på kr. 5000,-
 • Stimuleringsprisen vert dela ut som stimulering for vidare arbeid, og består av eit diplom og ein gåvesjekk på kr. 5000,-
 • Diplom for godt handverk blir dela ut av Norges Husflidslag

Reglement

 • Alle arbeid må vere påmeldt av utøvar. Ved fleire utøvarar må dette førast i påmeldingsskjemaet
 • Arbeida må vere utført i perioden 2020 – 2022
 • Arbeid kan vere utstilt tidlegare, men ikkje i ein konkurranse
 • Eitt arbeid kan ikkje vere påmeldt i fleire klasser
 • Dommarane sine avgjersler er endelege
 • I dei opne klassene, samt klassene for formgjeving, må utøvarane ha vore med i prosessen frå idé til ferdig arbeid. Dette må dokumenterast gjennom skisser, utprøvingar m.m.
 • Dokumentasjon må leverast i klassa for tradisjonstekstil
 • I klassa for eggverktøy skal det sendast inn eit blad til knekking
 • Det er ei grense på inntil tre innsendte arbeid i kvar klasse

Anna informasjon

 • Bilde av innsendte gjenstandar kan bli bruka til marknadsføring
 • Det tilkjem ei påmeldingsavgift på kr. 370,- som blir fakturert utøvar etter påmelding
 • Arbeidet sendast til Dyrsku’n si postadresse
 • Dei påmeldte arbeida er IKKJE forsikra gjennom Dyrsku’n Arrangement AS. Dersom du ynskjer å forsikre arbeidet ditt, må dette gjerast privat. Postgangen er forsikra gjennom Posten
 • Om arbeidet skal leverast personleg i Seljord, nyttar du adressa:

Dyrsku’n Arrangement

Nordbygdivegen 60

3840 Seljord

Ring på dørklokka. Telefonnummer til sentralbordet er 35 06 57 70

 

Pris- og premieutdeling 

Sundag 11. september kl. 14.00 er det pris- og premieutdeling med møteplass for deltakarar og handverkarar i Hall B.

 

Sals-stand i Hall A

Dersom du er profesjonell handverkar, eller har planer om å drive profesjonelt, er det òg mogleg å søke om standplass i Hall A innan 1. februar

 

Vel møtt som deltakar, og hjarteleg velkomen til Dyrsku’n!