Matjord og bondetoppmøte

Må matjorda rødlistes? Det er tittelen på én av to debatter Nationen arrangerer sammen med Vestfold og Telemark Bondelag i Møt landbruket­teltet i år.

03.09.2022

Tekst: Tun Byrå | Foto: Oskar Puschmann, NIBIO

Blant mange saker Nationen har skrevet om jordvern, vil mange huske Anne Frøyland Grødem fra Time på Jæren, som takket nei til 150 milli- oner kroner. Det var prisen et opsjonsfirma var villig til å betale for matjorda hennes mot å kunne bygge et datasenter på arealene.

– Debatten om omdisponering av matjord og nedbygging av dyrka mark er ekstremt viktig. Den er aktualisert etter at Russland invaderte Ukraina, og spørsmålet om beredskap og sjøl- forsyning kom høyere på dagsorden, sier politisk redaktør i Nationen, Anne Ekornholmen.

 

Under tittelen «Må matjorda rødlistes?» skal den «utrydningstrua», dyrka marka debatteres i Møt landbruket-teltet på Dyrsku’n lørdag 10. september klokka 16.30. Vi får selvfølgelig høre fra nettopp Anne Frøyland Grødem, som forteller sin sterke historie om kampen mot sterke nærings- og utbyggingskrefter og for å fortsatt kunne drive jordbruk.

 

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet kommer. Sammen med landbruks- og matminister Sandra Borch sendte han tidligere i år brev til alle kommuner og fylkeskommuner om behovet for å ivareta matjorda bedre. Styremedlem i Norges Bondelag og tidligere ordfører i Tolga kommune, Erling Aas-Eng, er også med i panelet, sammen med Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De grønne.

–   Veldig ofte står kommunene i en skvis mellom ønsket om næringsutvikling, utsikter til nye arbeidsplasser og folketallsvekst – og det å verne om den dyrka og dyrkbare jorda, som er nødvendig for å sikre framtidig landbruk og matforsyning, sier Ekornholmen.

–   MDG har foreslått å løfte jordvernansvaret opp på nasjonalt nivå og å stoppe all nedbygging av matjord fram til 2026. I debatten får vi høre Bondelagets og regjeringas syn på det. Ekornholmen leder debatten lørdag sammen med kommentator i Nationen, Eva Nordlund.

 

Fredag ettermiddag møtes leder i Norsk bonde- og småbrukarlag, Kjersti Hoff, og leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, i debatt og duell. Toppmøtet finner sted klokka 18.00 på Dyrskun’s første dag. Da inviterer Nationen og Vestfold og Telemark Bondelag til Møt landbruket-teltet og spør «Fungerer dagens jordbrukspolitikk?»

–    Vårens historiske jordbruksavtale ble heftig debattert i Stortinget, selv etter den var signert av partene.

 

Vanlige folk er opptatt av matproduksjon, -priser og bondeinntekt som aldri før. Hvordan påvirker det jobben faglaga gjør? Hva er fordelene og ulempene ved å være to organisasjoner? Hvordan skal det jobbes med struktur- differensiering, tilskuddstak og tallene fra Grytten-utvalget fram mot neste oppgjør? spør Nationens politiske redaktør. Hun skal lede dette ordskiftet, men forteller at det også blir mulig for folk i salen å stille spørsmål.

Kvotesystemet for klimagassutslipp er basert på et prinsipp om at forurenser betaler. Rethink Food ved Ola Hedstein og Greenhouse ved Ole Erik Lunder spør om produsenter som binder karbon da bør få betalt, i sitt fore- drag «Karbonkreditter – en ny inntektsmulighet for bonden», lørdag kl. 11.00.

 

Arne Bardalen, spesialrådgiver i NIBIO, drøfter hvordan Norge kan bidra til økt matsikkerhet, her til lands og internasjonalt i sitt foredrag «Fare for global matkrise – hva kan og bør Norge gjøre?, lørdag kl. 14.00.

 

Vi har et svært spennende program i årets Møt Landbruket. Vestfold og Telemark Bondelag er særs tilfreds med å bidra til at temaer som berører oss alle, i en utfordrende tid for global matproduksjon, blir satt på agendaen. Vi håper mange tar turen til teltet for spennende debatter og ny kunnskap, sier Jan Thorsen, seniorrådgiver Vestfold og Telemark Bondelag.

 

MØT LANDBRUKET

●   Under paraplyen Møt landbruket skal både innvigde og uinnvigde få betre kjennskap til landbruket

●   Det blir arrangert debattar, faglege foredrag, informasjon og demonstrasjonar

●   Den landbruksfaglege satsinga skjer på to ulike arenaer: Husdyrhallen og Møt Landbruket-teltet

PROGRAM

Fredag

 • 11.00: Nofence – nye og større muligheter for å ha dyr på beite!
 • 12.00: Landbruks- og matminister Sandra Borch og årets unge bonde Sofie Rebekka Høbakk møter ungdom som ønsker å satse på landbruk som levevei.
 • 13.00: Ung bonde på veg mot 2030 – hvordan være faglig på topp? Norsk Landbruksrådgiving presenterer deler av sitt tilbud.
 • 13.30: Med de gode historiene og de gode tonene tar Halvor Kleppen og Knut Buen oss med til Dyrsku’n og andre steder i fortid og nåtid.
 • 15.00: Er tiltak for reduserte kli- mautslipp på gårdsnivå, et tiltak for bedre lønnsomhet på egen gård? 18.00: Fungerer dagens land- brukspolitikk? Møt leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff i debatt.

 

Laurdag

 • 11.00: Karbonkreditter – ny inntektsmulighet for bonden? Kvotesystemet for klimagassutslipp er basert på et prinsipp om at forurenser betaler. Hvis du derimot driver en produksjon som binder karbon, bør du da få betalt?
 • 12.00: Med de gode historiene og de gode tonene tar Halvor Kleppen og Knut Buen oss med til Dyrsku’n og andre steder i fortid og nåtid.
 • 13.00: Er tiltak for reduserte klima- utslipp på gårdsnivå, et tiltak for bedre lønnsomhet på egen gård? 14.00: Fare for global matkrise – kva kan og bør Norge gjøre? Arne Bardalen NIBIO
 • 16.30: Må matjorda rødlistes? Matjorda lever ofte et farlig liv. Debatt om vern av matjord med Sigbjørn Gjelsvik, kommunal- og distriktsminister, Rasmus Hansson, MDG, Anne F. Grødem, bonde og Erling Aas-Eng, Norges Bondelag. Debatten ledes av Anne Ekornholmen og Eva Nordlund.
 • 18.00: Med de gode historiene og de gode tonene tar Halvor Kleppen og Knut Buen oss med til Dyrsku’n og andre steder i fortid og nåtid.

 

Sundag:

 • 12.00: Med de gode historiene og de gode tonene tar Halvor Kleppen og Knut Buen oss med til Dyrsku’n og andre steder i fortid og nåtid.