Husdyrutstillinga - storfe

Må man ha veterinærattest når man stiller ut storfe på Dyrsku’n?

Alle dyr må ha veterinærattest som ikkje er eldre enn 7 dagar gamal. Dyrsku’n dekker utgiften til veterinærattest med frist innan 1. oktober for innmelding av refusjonskrav. Her skal det gå fram besetningas status med omsyn til BRSV / BCoV (må vere grøn), og det skal kunne leggjast fram attest på at besetninga er fri for Digital Dermatitt det siste året.
Det vert godkjent 1 behandling i løpet av 6 månader med klauvspalteflegmoner.

All avlessing av dyr skal skje ved Husdyrhallen.

Her finn de også Veterinærkontoret. Spørsmål kan stillast til Seljord Veterinærkontor på tlf. 35 05 09 30.

Generell informasjon om storfeutstillinga på Dyrsku’n finn du her.

Kontakt oss

Dyrsku'n Arrangement AS
For utstillarar