Pause for rosemåling i Husflidstevlinga 2023

Pause for rosemåling i Husflidstevlinga

Det vert i også i år pause for kategorien Rosemåling i Husflidstevlinga, og difor ikkje moglegheit til å melde seg på med rosemåling. Grunnen er lite påmelding dei siste åra. Me understrekar at dette er ein pause for kategorien og at det er sannsynleg at kategorien kjem tilbake i framtida. Me håpar at alle de dyktige rosemålarar vil halde fram med faget og at de vil melde dykk på att ved neste moglegheit.  

Husflidstevlinga på Dyrsku'n er Noregs største tevling i husflid, handverk og design

Ny klasseinndeling til knivskjemaet til Husflidstevlinga i 2024

I samband med Husdyrstevlinga er det blitt laga ei ny klasseinndeling innan kategorien kniv. Knivmakar Jørgen Kaldal har vore med å utforme og sortere desse klassane med tydelege skilnader i eigenskapar. Vi håpar at dette vil hjelpe til i innleveringa til Husflidstevlinga, slik at knivane dykk lagar blir dømde meir rettferdig enn å fortsette med ein så open klasse som BRUKSKNIV-klassa har blive.