Dyrsku'n 9.-11. september 2022

Klikk her for å kjøpe billetter

Alle sider

Smedkunst frå Norheimsmia

Fekk støtte til formidling av gamalt fag

Vest-Telemark Museum og Dyrsku'n har i haust jobba med eit prosjekt som kan engasjere born og unge til å bruke hendar og skaparevne i smia. Gjennom Sparebankstiftelsen DNB blei det søkt om midlar til innkjøp av utstyr, eit nytt bygg på Dyrskuplassen i Seljord og for drift av prosjektet. Når tildelinga er no er klar, vart det kjent at prosjektet fekk kr. 700.000,- i støtte frå stiftinga for å formidle det gamle faget til born og unge.

Geno er ein samvirkeorganisasjon som er eigd av 8500 norske storfeprodusentar

Klimakua NRF

Er det mulig å få en drøvtygger som er klimavennlig, da? Geno har som mål å avle fram ei enda friskere, mer ressurseffektiv og klimavennlig NRF-ku. Dette er et viktig bidrag i klimaarbeidet fra norsk landbruk.

Dyrsku'n Arrangement AS inngår samarbeid med næringsorganisasjonen HANEN for å ytterlegere utvikle satsinga på lokalmat i forbindelse med Dyrsku'n.

Satsar stort på lokalmat

Dyrsku'n Arrangement AS inngår samarbeid med næringsorganisasjonen HANEN for å ytterlegere utvikle satsinga på lokalmat i forbindelse med Dyrsku'n. Saman skal partane jobbe for å fremje lokalmatprodusentane i Noreg og auke kunnskapen om norsk mat.

Dyrskuplassen i Seljord - oversiktsbilde

Møteplass til alle tider

Dyrskuplassen har tiltrekt seg folk i tusenar av år. Det syner arkeologiske utgravingar som er gjort på plassen. Til våren er det planlagt nye utgravingar.

Jan Helge Sønstebø har vakse opp i butikken Sønstebøtunet i Bø, Telemark

Kremmaren frå Bø

Jan Helge Sønstebø er tredje generasjon kjøpmann på det som no heiter Sønstebøtunet i Bø i Telemark. Han har vakse opp i butikken og hugsar godt fyrste gong han var med på Dyrsku’n.

Marie Veslestaul, verdas sprekaste geitebonde frå Øyfjell, Vinje.

Verdas sprekaste geitebonde

Då bestemor hennar kjøpte den fyrste mjølkemaskina i området, vart det bråk i avisa. Sjølv har geitebonde Marie Veslestaul tatt ein heilt annan – og mykje lengre – veg til store overskrifter.

Mogens Iversen, dagleg leiar i Aasmundsen bakeri

Dyrsku’n gjev oss luft i budsjettet

Oppi bakkane i Flatdal merkar dagleg leiar godt at Dyrsku’n er avlyst for andre gong. Tapet av drygt 700 000 kroner svir, men dagleg leiar Mogens Iversen  er meir uroa for ringverknadene for andre i næringslivet.  – Eg får vondt i magen, seier han.