Husflidstevlinga på Dyrsku'n er Noregs største tevling i husflid, handverk og design

Ny klasseinndeling til knivskjemaet til Husflidstevlinga i 2024

I samband med Husdyrstevlinga er det blitt laga ei ny klasseinndeling innan kategorien kniv. Knivmakar Jørgen Kaldal har vore med å utforme og sortere desse klassane med tydelege skilnader i eigenskapar. Vi håpar at dette vil hjelpe til i innleveringa til Husflidstevlinga, slik at knivane dykk lagar blir dømde meir rettferdig enn å fortsette med ein så open klasse som BRUKSKNIV-klassa har blive.

Ei verd full av skattar

I verda av brukte og antikke gjenstandar finst det ei uendeleg skattekiste av historie og kultur. Desse gjenstandane, som ofte har ein lang og fascinerande reisa gjennom tid og alder, kan bli funne på standområdet Brukt og Antikk.

Hyttemessen AS og Dyrsku'n Arrangement inngår samarbeid

Hyttemessen og Dyrsku’n inngår samarbeid

Hausten 2023 føyer Dyrsku’n, Noregs tradisjonsrike og største handelsmesse, endå ein attraksjon til sitt fyldige program: Ei variert og innhaldsrik hyttemesse. Nordens største i sitt slag, Hyttemessen AS, kjem med heile 40 utstillarar til Ridehallen i Seljord.

Jan Helge Sønstebø har vakse opp i butikken Sønstebøtunet i Bø, Telemark

Kremmaren frå Bø

Jan Helge Sønstebø er tredje generasjon kjøpmann på det som no heiter Sønstebøtunet i Bø i Telemark. Han har vakse opp i butikken og hugsar godt fyrste gong han var med på Dyrsku’n.