Dyrsku'n 8.-10. september 2023

Klikk her for å kjøpe billetter

Smedkunst frå Norheimsmia

Fekk støtte til formidling av gamalt fag

Vest-Telemark Museum og Dyrsku'n har i haust jobba med eit prosjekt som kan engasjere born og unge til å bruke hendar og skaparevne i smia. Gjennom Sparebankstiftelsen DNB blei det søkt om midlar til innkjøp av utstyr, eit nytt bygg på Dyrskuplassen i Seljord og for drift av prosjektet. Når tildelinga er no er klar, vart det kjent at prosjektet fekk kr. 700.000,- i støtte frå stiftinga for å formidle det gamle faget til born og unge.

Husflidstevlinga på Dyrsku'n er Noregs største tevling i husflid, handverk og design

Hand i hand for husflid og handverk

Dyrsku'n har frå 2020 utvida samarbeidet med Vest-Telemark Museum. Saman med Norges Husflidslag skal dei 3 sikre at Husflidsutstillinga på Dyrsku'n fortset å vere landets største og viktigaste utstilling for handverk, husflid og design.  

5 på gata

Vi har møtt 5 blide utstillarar og spurt kva dei vil anbefale på Dyrsku'n.