Smedkunst frå Norheimsmia

Fekk støtte til formidling av gamalt fag

Vest-Telemark Museum og Dyrsku'n har i haust jobba med eit prosjekt som kan engasjere born og unge til å bruke hendar og skaparevne i smia. Gjennom Sparebankstiftelsen DNB blei det søkt om midlar til innkjøp av utstyr, eit nytt bygg på Dyrskuplassen i Seljord og for drift av prosjektet. Når tildelinga er no er klar, vart det kjent at prosjektet fekk kr. 700.000,- i støtte frå stiftinga for å formidle det gamle faget til born og unge.