Dyrsku'n 9.-11. september 2022

Klikk her for å kjøpe billetter

Alle sider

Finalistane til Årets Lokalmatgründer 2020 er klare

Årets lokalmatgründer er ein pris for å gje gründerar som driv med lokalmat ei påskjøning og ei hylling. Dette er sjette gong prisen skal delast ut. Prisen blir gjeven til bedrifta som har vore best på innovasjon, nyskaping og lønnsemd.  

Husflidstevlinga på Dyrsku'n er Noregs største tevling i husflid, handverk og design

Hand i hand for husflid og handverk

Dyrsku'n har frå 2020 utvida samarbeidet med Vest-Telemark Museum. Saman med Norges Husflidslag skal dei 3 sikre at Husflidsutstillinga på Dyrsku'n fortset å vere landets største og viktigaste utstilling for handverk, husflid og design.  

Dyrskuavisa 2020

Sjølv om årets marknad vart avlyst for fyrste gong sidan 1866, kan vi likevel glede deg med Dyrskuavisa 2020.

God stemning på debatt på Dyrsku'n

Kompensasjon til Dyrsku’n

I dag kom meldinga om at Dyrsku’n mottar 11,2 millionar i kompensasjon frå staten, og landets største mat- og landbruksmesse er med dette langt betre rusta til å møte framtida.

Glimt frå livet til Sterke-Nils

Det er ei realistisk og flott kulisse vi blir leia inn i på Sterke Nils-tunet, vi som har tatt turen til Dyrsku'n for å få med oss framsyninga av tidsbilete om Sterke-Nils.