For deg som er utstillar

Kjære utstillar! Vi vil med dette ynskje dykk velkommen til Vårmarknad på Dyrskuplassen. Det er ikkje mogleg å førehandstinge standplassar til marknaden, du sjekker inn på Innsjekkskontoret og betaler for ynskja storleik der. Deretter vil du bli tilvist standplassen din av utstillarvaktene. Få svar på praktiske spørsmål her.